Только Аллах может дать истинный мир (KG)

01. Христиандардагы болгон баш тартуулар
02. Христиандар – достор жана душмандар
03. Инжилде эмнелер өзгөрүлгөн?
04. Адамдын көтөрүлүшү
05. Куткаруу жолу
06. Ыйса аль Масихтин төрөлүшү, өлүмү жана тирилиши
07. Алланын уулу барбы?
08. Ыйса Машаяктын Ысымдары